Kindcentrum Archimedes

Zorg met Onderwijs

 

Archimedes staat voor het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen die behoefte hebben aan op hen afgestemde didactische en pedagogische ondersteuning.

Wij bieden dagbesteding in een groep waar kinderen die uitvallen of dreigen uit te vallen rust en vertrouwen kunnen vinden. De groep geeft het kind een daginvulling die aansluit bij het onderwijs. Daarnaast ontlasten we ook het gezinssysteem.

We stemmen ons handelen en aanbod af op de mogelijkheden en belastbaarheid van het kind. Op de groep is zowel een pedagogisch medewerker als een leerkracht aanwezig zodat ingespeeld kan worden op de pedagogische en didactische ondersteuningsbehoefte. Zij werken intensief samen en stemmen hun handelen in sterke mate op elkaar af. Doel is terugkeer naar een passende school of leerplek.

 

 

Contact

Voor wie?

De groep is voor kinderen uit het basisonderwijs. Het gaat om die kinderen die uitvallen en thuis komen te zitten. Maar waar het vuurtje om te leren ergens nog brandt. Met begeleiding en ondersteuning gaan we onderzoeken wat er nodig is om de ontwikkeling weer op gang te krijgen.  Archimedes is nadrukkelijk geen rebound of overbruggingszorg. We gaan graag het gesprek aan om te kijken wat we voor u kunnen doen.

 

Wat?

Naast dagbesteding zorgt Archimedes ook  voor andere ondersteuning:

  • casusregie
  • adviestrajecten
  • individuele begeleiding (specialistisch en regulier)
  • ouderbegeleiding
  • training voor deskundigheidsbevordering
  • ouderbijeenkomsten

“It takes a village to raise a child”

Archimedes richt zich vooral op kinderen uit Wijchen en omgeving. Kinderen kunnen hierdoor in hun eigen omgeving blijven. Daarnaast zit de groep van Archimedes op een rustige locatie maar wel dichtbij een school en leeftijdsgenoten.

Ons team bestaat uit professionals die graag werken met kinderen, hun ouders én betrokken partijen.

 

Locatie:

Kindcentrum Archimedes maakt gebruik van ruimtes in het gebouw van De Zandloper. 

Adres

De Zandloper

De Weem 1

6617 BG Bergharen

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 9.00 – 14.30 uur