Missie en visie

Wij willen kinderen ondersteunen in hun proces naar een juiste ontwikkelplaats. We willen dit doen omdat deze kinderen dan meer mogelijkheden hebben om met hun kenmerken en talenten een passende, nuttige plaats in de maatschappij te verwerven. 

De missie die centraal staat bij Archimedes luidt als volgt:

Archimedes staat voor het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen die behoefte hebben aan op hen afgestemde didactische en pedagogische ondersteuning.

De WHY van Archimedes is waarvoor we het allemaal doen: Onze missie is dat elk kind, met zijn of haar mogelijkheden en ambities, een eigen plek in onze maatschappij kan veroveren.

Een leerling die uitvalt op school, krijgt veelal een knauw in zijn zelfvertrouwen.  Hij voelt aan de reactie van de andere kinderen, zijn ouders en de docenten dat  wat hij doet anders is. Door de reactie van de omgeving wordt hier vaak een negatieve waarde aan gekoppeld. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat een kind het vertrouwen in zichzelf verliest, geen nieuwe dingen durft aan te gaan en negatieve aandacht vraagt. 

De vraag is hoe we dit gekeerd kunnen krijgen zodat de leerling weer in zichzelf geloofd en die stap vooruit durft te zetten die zo noodzakelijk is voor zijn ontwikkeling. Met vertrouwen, met plezier.

Vanuit onze visie is het antwoord hierop: stap voor stap. Door goed te observeren en te analyseren bieden we het kind aan samen een kleine stap te nemen. Door af te stemmen waar het kind aan toe is, hoe het belast kan worden en wat zijn mogelijkheden zijn, worden kleine succeservaringen gecreëerd. 

De manier waarop we doen is door allereerst een rustige en veilige plek te bieden aan het kind en de context. Vanaf hier kunnen we het kind ondersteunen op zowel onderwijs als op pedagogisch gebied. Hierbij verbinden we school, ouders en zorg.

De visie van Archimedes luidt als volgt: Archimedes wil in verbinding met het kind, ouders en school thuiszitters uitbannen en het kind de beste kans op ontwikkelen geven.