Wat is Archimedes?

 

Archimedes is een groep waar kinderen (maximaal 8) die uitgevallen zijn (of dreigen uit te vallen) in het basisonderwijs naar toe kunnen. Hiervoor is een indicatie nodig. Op de groep is er aandacht voor de ontwikkeling en pedagogische versterking van het kind. Daarnaast is er aandacht, op het kind afgestemd, voor de didactische ontwikkeling en versterking. Dit betekent dat er een pedagogisch medewerker en een leerkracht basisonderwijs aanwezig zijn. Doel is deze kinderen te ondersteunen en terug te leiden naar het onderwijs zodra dit passend is binnen de mogelijkheden van het kind. Dit kan zowel de school van herkomst zijn als een andere, meer passender school, binnen de samenwerkingsstichting Kans en Kleur.

Daarnaast kan Archimedes het systeem ondersteunen met reguliere of specialistische begeleiding. Zorg binnen onderwijs (ZBO) behoort ook tot de mogelijkheden.